DGE er sammen med Fortum og Per Aarsleff prækvalificeret til Region Midtjyllands udbud om Danmarks største forureningssag

Regional Udvikling, Region Midtjylland har netop gjort det klart, at Fortum sammen med DGE og Per Aarsleff er prækvalificeret til regionens udbud for oprensningen af det gamle kemikaliedepot Høfde 42 på stranden mellem Thyborøn og Harboøre. Selve forureningen ved Høfde 42 opstod, da man i 1950’erne og 1960’erne oprettede et depot til håndtering af kemikalieaffald. […]

Bæredygtig indvinding af råstoffer

Aalborg Portland indvinder kalk og ferskvand til at producere cement. Som rådgiver for Aalborg Portland er DGE med til at sikre, at indvindingen af vand sker på en bæredygtig måde. Siden 2005 har virksomheden genbrugt vand fra produktionen, hvilket har medført en reduceret belastning af grundvandet. Tilladelsen til at indvinde råstoffer indeholder en række krav […]

Basistilstandsrapport for Midtjysk Fornikling

Ved opstart, udvidelse, ændring eller ophør af produktionen i en virksomhed, der håndterer relevante farlige stoffer, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen udarbejdes en basistilstandsrapport. Basistilstandsrapporten er et redskab til at vurdere forureningstilstanden af jord og grundvand for virksomheder, der anvender, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer i deres produktion – og til på sigt […]

DGE præsenteret som Global Thought Leader i Inogen-Alliance kampagne

Menneskehedens interaktion med miljøet gennem de seneste 100 år har medført klimaforandringer, der har resulteret i katastrofale begivenheder som ekstremt vejr, oversvømmelser og skovbrande. Det er op til os alle at løse disse udfordringer. Inogen Alliance, som DGE er en del af, er medvirkende i den vigtige dokumentarserie “Global Thought Leaders” med miljø, sundhed, sikkerhed […]

DGE vinder Årets Cphbusinesspraktik 2021/2022

Til finalen for dette års Cphbusinesspraktik den 26. april dystede fem finalister om at blive kåret som Årets Cphbusinesspraktik 2021/2022 – en hæder, der hylder et godt match mellem praktikant og virksomhed. DGE var blandt finalisterne, nomineret af Amalie Bjerregaard Andersen, der til dagligt læser miljøteknologi på Cphbusiness. Gennem sin praktikperiode i foråret 2022 har […]

Bygningsscreening for miljøfarlige stoffer

DGE udfører gennemgående screening af vandværk for miljøfarlige stoffer for HOFOR, der er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling.  DGE har på vandværket foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer som tungmetaller, PCB og asbest. Der har desuden været anvendt tjærestoffer på bygningernes fundamenter for at beskytte mod indtrængende overfladevand og […]

Teknisk rådgivning og rådgivning om arbejdsmiljø

DGE yder teknisk rådgivning og koordinerer sikkerheden for Energinet.dk i forbindelse med den omfattende kabellægning af det danske 132 og 150 kilovolt net. Projektet, der er en del af den danske kabelhandlingsplan i energiaftalen fra 2008, omfatter, at master og ledninger på 132 og 150 kilovolt (kV) lægges i jorden inden 2030. Derudover skal mindre […]

Screening af PCB for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) får udført Danmarks største undersøgelse af PCB i deres bygninger. Som en af landets største ejendomsforvaltere har FES en særlig interesse i PCB-problematikken, der er en af verdens farligste miljøgifte, og som tidligere har været anvendt i byggerier i Danmark. I 2014 tog FES ansvaret for at få undersøgt 675 bygninger, hvor der […]

Risikovurderinger ved asbest i jord

Risikoen for asbestforurening har skabt stor interesse fra offentligheden, blandt andet fordi man ved indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række forskellige kræftformer. Eternitgrunden i Aalborg har gennem en længere periode været i mediernes søgelys, efter at der i 2013 blev fundet asbeststøv på en terrasse i en nærliggende beboelse. Grunden har […]

Miljøteknisk rådgivning for Q8

DGE er miljøteknisk rådgiver for Q8, der er et af Danmarks største benzinselskaber, og hvis hovedbeskæftigelse består af salg og distribution af olieprodukter med tilhørende service.  Q8 er fuldt bevidst om, at virksomheden sælger og distribuerer produkter, som ved uheldig omgang kan påføre miljøet betydelig skade. Som et miljøbevidst selskab forholder Q8 sig løbende til at […]