Der er øgede forventninger og krav til virksomheder og kommuner om at tage ansvar for grøn omstilling. Men hvordan får man omsat store ord som klima, grøn omstilling og socialt ansvar til konkrete indsatser, der også er en god forretning?

https://dge.ee/wp-content/uploads/2020/03/3821.martingravgaard-scaled-e1657262357180.jpgs markedschef for grøn omstilling, Birgitte Krebs Schleemann, giver en håndsrækning til, hvordan man kan gribe det an på en jordnær måde.

 

Ikke helt grøn

Selv om Birgitte nærmest hedder ”grøn” til mellemnavn, er hun ikke grøn, når det kommer til erfaring. Hun er en erfaren projektleder og civilingeniør indenfor bæredygtighed, verdensmålene, cirkulær økonomi og klima.

Hun har praktisk erfaring med grønne udbudsprojekter, både de dagligdags og pilotprojekter, der skaber forandringer i organisationer og på strategisk niveau. Udover miljøgodkendelser, tilsyn mv. har hun også erfaring med bæredygtighedsscreeninger og grønne forretningsplaner. Hun har bidraget med miljø, klima og andre bæredygtige emner, som led i miljøvurderinger i planprocesser.

Hun har alt det i rygsækken, der skal til for at hjælpe https://dge.ee/wp-content/uploads/2020/03/3821.martingravgaard-scaled-e1657262357180.jpgs kunder med grøn omstilling. Vi hjælper blandt andet med grønne indkøb og bæredygtig forretningsudvikling, så vores kunder kan spare ressourcer og reducere udledning af CO2.

 

Indstilling på grøn omstilling

At arbejde med bæredygtighed og bidrage til Verdensmålene er hastigt på vej til at blive en absolut nødvendighed for at være relevant både i markedet og i samfundet. Det er ved at blive en såkaldt ”license to operate”.

Med regeringens mål om 70% reduktion i CO2 udledningen i 2030 og en handleplan for cirkulær økonomi lige på trapperne, må man indstille sig på, at den grønne omstilling er et must. Det handler om at få udnyttet de muligheder, der er forbundet med den.

 

Det skal være nemt og kunne betale sig

Det betaler sig at arbejde med at reducere CO2-udledning og andre bæredygtige indsatser. Det bidrager til økonomiske besparelser, styrket bæredygtig virksomhedsprofil, effektivt ressourceforbrug og man styrker sin markedsposition, så man også står stærkt i fremtiden. Men kompleksiteten står ofte i vejen for, at man har mod på at gå i gang.

Den grønne omstilling har brug for nemme løsninger – ellers får man ikke ændret vaner og rutiner. Og så skal det selvfølgelig være en god forretning for vores kunder. Der er flere bundlinjer, man kan præstere rigtig godt på med de rette indsatser, siger Birgitte.

Den miljømæssige, den menneskelige og den økonomiske bundlinje er alle i spil med den rådgivning, https://dge.ee/wp-content/uploads/2020/03/3821.martingravgaard-scaled-e1657262357180.jpg giver. ”Vi skal selvfølgelig tænke over, hvad der er godt for klimaet, men de rigtig gode løsninger er jo, når vi kan slå flere fluer med ét smæk. Når vi tænker over mulighederne, er der ofte flere, end vi tror” siger Birgitte.

 

Der er hjælp at hente

Med Birgitte i front tilbyder https://dge.ee/wp-content/uploads/2020/03/3821.martingravgaard-scaled-e1657262357180.jpg konkret og jordnær hjælp til private virksomheder og offentlige organisationer, der ønsker at bidrage til klimamålene og FN’s verdensmål på et fornuftigt forretningsgrundlag.

Vi rådgiver kommuner, regioner og virksomheder i at gøre bæredygtighed og cirkulær økonomi til de vigtigste pejlemærker i indkøb.

Ved at købe ind på en mere hensigtsmæssig måde kan man mindske sit eget klimaaftryk eller ressourcetryk og næsten nå alle verdensmål ved at indkøbe anderledes og gå væk fra køb-og-smid-væk-kulturen. Jeg hjælper til, at man får taget andre parametre med ind og tænker i helheder, siger Birgitte.

Ét eksempel på, hvad Birgitte har gennemført tidligere, er at fjerne indprentede logoer i IT-udstyr, da det hindrede genanvendelse. Ofte skal der bare nye perspektiver til, før man kan spare adskillige tusinde kroner på den konto.

Vi hjælper også virksomheder med at opnå synergier, så restprodukter, affald eller lignende fra én virksomhed kan nyttiggøres af andre. Vi har en del kunder, der arbejder med affald og jordhåndtering. Vi betragter affald som ressourcer, og det betyder, at det er naturligt for os at indtænke, om de ressourcer kan anvendes andre steder?

Birgitte har ”jord under neglene” ift. at skabe synergier ved jordhåndtering. Her er transporten både den dyreste fase i forhold til økonomi og CO2 belastning. Hvis jorden er af fornuftig beskaffenhed, kan den gøre nytte et andet i en støjskærm eller under en parkeringsplads.

Mange undervurderer den bæredygtige forskel, de kan gøre med deres indkøb og cirkulær økonomi. Men mange bække bliver til en stor å. Den cirkulære økonomi handler om at tænke ydelser og produkter som et kredsløb, der aldrig stopper. Det er sund fornuft både i forhold til klima og kroner.

 

Birgitte inviterer dig til at ringe for at få en snak om mulighederne.

Birgitte Krebs Schleemann
Markedschef for Grøn omstilling

bks@dge.dk
Tlf. 22129949