Mõõtkava 1:

Üldplaneeringu kaardirakendus

Kaardirakendus koosneb kihtidest, mida on võimalik alajaotuse "Kihid" alt ükshaaval sisse/välja lülitada. Katastriüksuste piirid pole vaikimisi sisse lülitatud ja on nähtavad alates mõõtkavast 50 000.

Legendis ja kihinimekirjas on märgitud punasega ja kursiivis kihtide nimed, mis on üldplaneeringuga kehtestatavad.

Pindala ja kaugust saab mõõta nuppudest ekraani paremas ülemises nurgas.

Otsinguaknast on võimalik lisaks katastritunnusele otsida ka aadressi järgi. Selleks tuleb vasakul servas asuvast noolest avada rippmenüü ja valida otsingu allikas.

Kaardiaknas kihtidel klikkides avaneb pop-up aken kihi nimetusega. Kui mitu kihti asuvad üksteisega kohakuti, saab pop-up aknas nooltega erinevate kihtide vahel liikuda.