Ideekorje on lõppenud!

Rapla valla üldplaneeringu ideekorje kaart

Ideekorje kaardile on oodatud asukohast lähtuvad arvamused ja ettepanekud, mis aitavad valla ruumilist arengut suunata. Ideekorje kaudu on võimalik tähelepanu juhtida sellele, mis on Teie arvates Rapla vallas hetkel tähtis ja mis võiks teisiti olla tulevikus.

Palume märkida idee esitamisel oma nimi, et saaksime ideed hiljem hõlpsasti koondada. Oma kontaktandmete märkimine on vabatahtlik. Kõik esitatud ideed vaadatakse läbi planeeringu eskiislahenduse koostamise staadiumis. Ideede arvestamise kohta saab tagasisidet üldplaneeringu koostamise töökoosolekutel ja avalikel aruteludel, kirjalikke vastuseid igale ideele ei koostata.