Amet: keskkonnaosakonna strateegiliste planeeringute ja transpordi tiimi juht; keskkonnaekspert (litsents nr KMH0162, vastab KeHJS §34 lg (4) nõuetele)

Telefon: +372 5567 4693

E-post: jaak@dge.ee

Olen tegelenud Hendrikson & Ko-s keskkonnamõjude hindamistega alates aastast 2005, sellest enam kui 10 aastat juhtiva eksperdina. Aastate jooksul omandatud kogemus ulatub KMH-dest kuni strateegiliste arengukavade mõjuhindamiseni. Enim olen tegelenud transporditaristuga, osalenud enam kui 10 teeprojekti mõjuhindamises ja koostanud ligi 200 teeprojekti eelhinnangut, andnud sel teemal koolitusi.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu juhatuse liikmena aitan aktiivselt kaasa valdkonna arengule Eestis.

Vabal ajal kuulan muusikat, palju. Korvpalli meeldib ka mängida.