Ettevõtte igapäevane keskkonnakorraldus on Hendrikson DGE üks vanemaid tegevusalasid, millega alustasime juba 90ndate alguses.

Nõustame oma kliente aruandluse ja seire teostamisel, keskkonnalubade taotlemisel ja ajakohastamisel ning seaduste ja keskkonnanõuete muutumisel.

Koostöös DGE Grupiga osutame keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse (EHS – Environmental Health and Safety) teenuseid vastavalt rahvusvahelistele standarditele.

Valdkonnad: