Uudised

Uudised2024-03-08T10:37:32+02:00
Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek 15.aprillil

12. apr. 2024|

Teatame rõõmuga, et esmaspäeval 15. aprillil algab Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek. Üldplaneeringuga kohandatakse Narva linnaruumi kahaneva elanikkonna vajadustega arvestavalt. Planeeringuga on tõsist tööd teinud nii Narva linnavalitsuse arhitektid, Hendrikson DGE meeskond kui ka planeeringu töörühmades osalenud eksperdid väljastpoolt. Avalik väljapanek kestab 16. maini. Kõik ettepanekud ja arvamused teretulnud! Üldplaneeringu dokumendid [...]

Hendrikson DGE on nüüd riigihangete osas targem!

3. apr. 2024|

Märtsikuu eelviimasel reedel kogunes Hendrikson DGE kollektiiv koolitusele! AB Rask vandeadvokaat Keidi Kõiv, hinnatud kogemustega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel, rääkis meile lahti planeerimis- ja keskkonnateemaliste riigihangete maailma. Hendrikson DGE ekspertidele said selgemaks hankepassi tagamaad, vaidlustamise kord ja ärisaladuse alla kuuluvad teemad. Arutasime läbi, mida kujutavad endast kvalifitseerimis- ja vastavustingimused [...]

Taotle keskkonnaluba või kompleksluba väiksema kuluga juba täna!

12. märts 2024|

Kui plaanis on lähiajal keskkonnaloa (õhusaasteluba, veeluba või jäätmeluba) või kompleksloa taotlemine või nende muutmine, siis on viimane aeg seda teha! 2024. aasta 1. juulist rakenduvad riigilõivuseaduse muudatused, mis hüppeliselt suurendavad kulutusi keskkonnalubade (õhusaasteluba, veeluba või jäätmeluba või nimetatud valdkondade kombinatsioon) ja komplekslubade taotlemisel. Näiteks õhusaasteloa taotluse läbivaatamise eest on hetkel [...]

Hendrikson DGE pädevust tõstab täiendav KMH juhteksperdi litsents

4. märts 2024|

Teatame uhkusega, et Hendrikson DGE töötajale Katri Järveküljele on väljastatud keskkonnamõju hindamise (KMH) juhteksperdi litsents! (KMH0165) 🌍💚 Katri on pikaajalise kogemusega keskkonnaekspert, kes kuulub Hendrikson DGE meeskonda enam kui 10 aastat. Oma töös keskendub keskkonnaseisundi ja -mõjude hindamisele ning abistab ettevõtteid keskkonnalubade taotlemisega. Südamelähedasemaks valdkonnaks peab Katri jäätmekäitlust ning ringmajandust. Lähemalt [...]

Kerksus ja julgeolek ruumilises planeerimises – VASABi seminar

29. veebr. 2024|

Kuidas kerksuse ja julgeoleku teemasid ruumilises planeerimises lahti harutada? Üle poolesaja osaleja erinevatest riikidest jagas oma mõtteid nii planeerimisstruktuuride muutmise vajadusest kui konkreetsetest meetmeprogrammidest Läänemereregiooni riikide planeerimiskoostöö platvormi VASAB veebiseminaril. Avaettekandes andis kasulikke soovitusi pika-ajalises strateegilises planeerimises toimivate meetodite kohta Turu ülikooli Tuleviku-uuringute keskuse direktor Toni Ahlqvist.  Meie üldisema planeerimise osakonna [...]

Hendrikson DGE ja advokaadibüroo AB RASK ühendasid jõud

22. veebr. 2024|

Ruumikonfliktide ennetamine ja lahendamine ning samuti aina keerukamad sõlmed  keskkonnateemades vajavad senisest laiapõhjalisemaid teadmisi ja kogemusi. Klientidele parima võimaliku teenuse pakkumiseks sõlmisid Hendrikson DGE ja advokaadibüroo RASK strateegilise koostöökokkuleppe. Meie koostöö aluseks on ühised väärtused - ruumikvaliteet, keskkonnasõbralikkus, jätkusuutlikkus ja õiguskindlus. Jagame omavahel spetsiifilist oskusteavet ja ekspertide mitmekesiseid kogemusi, võtame ette ühiseid projekte [...]

Hendrikson DGE on ametlik partner projektis LIFE FitforREACH-2

21. dets. 2023|

LIFE FitforREACH-2 on projekt, mille eesmärk on toetada Eesti, Läti, Leedu ja Poola VKEsid, kes kasutavad oma toodetes või protsessides (ohtlikke) kemikaale. Projekt on abiks kemikaalide riskijuhtimissüsteemide rakendamisel, et vähendada ohtlike ainete kasutamist, heidet ja kokkupuudet nendega. Peamised kasusaajad on ainete ja segude lõppkasutajad ning segude koostajad. Projekt aitab neil hinnata [...]

Tartu Hendrikson kolis

4. juuli 2023|

Muutsime enda vaatenurka – Hendriksoni Tartu kontor kolis uuele aadressile! Asume nüüd Raekoja platsi vastasküljel – Raekoja plats 9. Olete oodatud!

Kliimakindluse tagamine ja DNSH analüüs – kellele ja miks?

27. apr. 2023|

Planeet Maa keskmine õhutemperatuur on alates tööstusrevolutsioonist olnud pidevas kasvutrendis – 2019. aastal registreeriti keskmiseks õhutemperatuuri tõusuks 1,1 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse tasemega. Teadaolevalt on oodata, et inimtekkelise kliimasoojenemise tõttu tõuseb ühe aastakümne jooksul keskmine õhutemperatuur veel 0,2 °C võrra. Kui keskmine temperatuur tõuseb 2 °C võrreldes tööstusliku pöörde eelse tasemega, [...]

Milleks liikuvusuuring? Kolm küsimust, millele liikuvusekspert oskab projekteerimise eel anda vastused

25. jaan. 2023|

Aastaks 2035 liigub 70% Tallinna elanikest jalgsi, ratta ja ühistranspordiga. 90% kooliõpilastest läheb iseseisvalt kooli. Just sellised eesmärgid on seatud Tallinna 2035 arengukavas. Nende eesmärkideni jõudmiseks tuleb hakata aktiivselt panustama meetmetesse, mis annavad eesmärgini jõudmiseks kõige suurema mõju. Liikuvuskultuuri muutmiseks on selleks eelkõige füüsilise keskkonna loomine, mis tagab head ja ohutud liikumisvõimalused [...]

Kliimakindlus ja DNSH

11. nov. 2022|

Hendrikson DGE tiimil on hea meel aidata magnetite tehast kliimakindluse ja DNSH dokumentatsiooniga, mis on eelduseks jätkusuutliku finantseerimise saamisel. On suur au ringmajanduse seisukohalt nii põnevat ettevõtmist toetada, sest tuuleenergeetika võidukäiku on ilma magnetite ringkasutuseta raske ette kujutada. Tehasest siin: Silmeti omanik rajab Narva 100-miljonise magnetite tehase | Majandus | ERR [...]

Lükkasime ümber: 5 müüti jalgrattataristu arendamisest ja autoliikluse vähendamisest

2. aug. 2022|

Autoliikluse vähendamine linnades on kasvav arengusuund üle maailma. Vähem autoliiklust ja rohkem liikumisi jalgsi, rattaga või ühistranspordiga loob puhtama õhuga, turvalisema ja atraktiivsema linnaruumi, ja tervema ühiskonna. Autoliikluse vähendamine autostunud linnas ei ole aga lihtne, kuna see nõuab nii taristu kui ka liikluskultuuri ümberkujundamist. Paratamatult toovad muudatused linnaruumis kaasa vastuolulisi mõtteid [...]

Meeldejäävad visualiseeringud

18. mai 2022|

Oleme saanud positiivset tagasisidet Hendrikson DGE viimase aja visualiseeringute osas. Näiteks mereala planeeringu projekti lõppedes tänasime tellijat selle joonistusega. Nende toredate visualiseeringute autor on Mait Luidalepp, tema portfoolioga saab tutvuda siin.

25 aastat pea ja südamega

13. apr. 2022|

Hendrikson & Ko on 2022. aastal 25. aastapäev. Kui isekeskis arutasime, et mis võiks olla see kokkuvõttev sõnum, tagasivaade sellele perioodile, siis pakkus Heikki Kalle: “25 aastat pea ja südamega”. See saigi meie juubelilogo sisuks ja juubeliaasta kandvaks mõtteks. Kaks inimest on olnud Hendriksonis aegade algusest peale, need on asutajaosanikud Heikki [...]

Do No Significant Harm (DNSH)

13. apr. 2022|

Hendrikson DGE-s teeme mõjuhindamisi erinevatel teemadel. Eesti oli üks esimesi Euroopa Liidu liikmeid, kellele anti ülesandeks koostada Euroopa Komisjoni juhise Do No Significant Harm (DNSH) põhjal Eesti taastekava analüüs. Põhimõtteliselt on taastekava eesmärk vaadata üle Euroopa Liidu toetuse dokumendid koroonakriisi ületamiseks ja sellest toibumiseks. Hendrikson & Ko roll DNSH analüüsis oli [...]

EPD ehk toote keskkonnadeklaratsioon

18. veebr. 2022|

Aina olulisem ja vajalikum on, et ehitusmaterjalil oleks EPD sertifikaat ehk toote keskkonnadeklaratsioon. Nimelt on 2022. aastast Rootsi ja Norra turul kohustuslik, et ehitusmaterjalidel oleks EPD sertifikaat. Sarnane nõue on juba Prantsusmaal, Hollandis ja Belgias. Paari aasta pärast ka Soomes ning ka Eesti kavatseb EPD nõude kasutusele võtta. Hendrikson DGE pakub [...]

Mis on kliima- ja energiakava?

20. jaan. 2022|

Kliima- ja energiakava on praktiline töörist maakondlikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, mille abil saab kavandada arengustrateegiaid ning leida tasakaal soovitud ja võimalike arendustegevuste vahel. Antud kava eesmärgiks on seada suunised ja eesmärgid tuleviku investeeringuteks, et maakond või kohalik omavalitsus oleksid vähem vastuvõtlikud kliimamuutustele sealhulgas aitaksid kaasa ka kliimamuutuste leevendamisele. Tekkis [...]

Go to Top