Kui plaanis on lähiajal keskkonnaloa (õhusaasteluba, veeluba või jäätmeluba) või kompleksloa taotlemine või nende muutmine, siis on viimane aeg seda teha!

2024. aasta 1. juulist rakenduvad riigilõivuseaduse muudatused, mis hüppeliselt suurendavad kulutusi keskkonnalubade (õhusaasteluba, veeluba või jäätmeluba või nimetatud valdkondade kombinatsioon) ja komplekslubade taotlemisel.

Näiteks õhusaasteloa taotluse läbivaatamise eest on hetkel riigilõiv 520 eurot, kuid alates 1.juulist 1990 eurot (suurenemine ligi 4 korda!).

Kompleksloa taotluse läbivaatamise eest jääb hetkel riigilõiv olenevalt asjaoludest vahemikku 1240-1640 eurot, kuid alates 1.juulist võib ainuüksi taotluses oleva õhu osa läbivaatamise eest olla riigilõiv 4930 eurot (suurenemine 3-4 korda!).

Küsi lisainfot: Marek Bamberg, tel 5151301, e-post: marek@dge.ee

Loe infot ka meie kodulehelt erinevate loataotluste kohta.

Keskkonnaloa taotlus