Eluslooduse hinnangud on Hendrikson DGE traditsiooniline tegevusvaldkond. Elurikkuse kui väärtuse säilitamine on üks meie põhimõtteid. Selle toetamine saab olla võimalik kõrgetasemelise oskusteabe arendamisega meie organisatsioonis.

Suuremahuliste taimestiku ja loomastiku uuringute läbiviimiseks kaasame ka professionaale partnerettevõtetest ja teadusasutustest.

Kasvav valdkond on elusloodusega seotud hinnangute läbiviimine, millest olulisim on Natura 2000 võrgustikule avalduva mõju hindamine.

Valdkonnad: