Planeerimine on Hendrikson DGE üks peamistest tegevusaladest. Meil on pikaajaline kogemus erinevate planeeringute koostamisel, sealhulgas detail-, üld-, teema-, riigi- ning asukohavaliku planeeringud.

Meie tööalaks on sobivate asukohtade leidmine tuuleparkidele, tehastele või põhimaanteede trassikoridoridele. Kavandame kergliiklusteede võrgustikke ja määrame miljööalade kasutustingimusi. Samuti koostame elamu, äri- toomise jm funktooniga detailplaneeringuid. Aitame ka erinevate ruumiliste analüüside ja uuringute läbiviimisel ning planeeringulise info kasutamisel.

Pikaajaline kogemus, rahvusvaheline koostöö oma ala tippudega ja regulaarne arendustegevus on kindlustanud meile juhtiva positsiooni valdkonnas nii kodus kui kaugemal.

Valdkonnad:

Tarmo Zernant
+372 503 3065
tarmo@dge.ee