Üldplaneeringute koostamine on Hendrikson DGE üks vanemaid teenuseid. Meie poolt konsulteeritud esimene üldplaneering Narva-Jõesuu linnale valmis aastal 2000. Tänaseks päevaks oleme koostanud sadakond erinevat üldplaneeringut. Üldplaneerimisel lähtume koha väärtustest ja eripärast ning omavalitsuse ruumilise arengu vajadustest.

Peame oluliseks osalusplaneerimise protsessi ja kasutame lahenduste selgitamiseks erinevaid visualiseerimislahendusi. Üldplaneeringu keeruka kaardimaterjali muudame arusaadavaks interaktiivsete veebipõhiste kaardirakendustega. Meil on professionaalsed planeerijad – oma valdkonna tõelised eksperdid, kes omavad nii planeerija kutsetunnistust kui osalevad aktiivselt Eesti Planeerijate Ühingu töös.