Loome rätsepatööna unikaalseid interaktiivseid kaardirakendusi ja portaale, mis muudavad ruumiliste andmete ning nendega seotud dokumentide ja muu info haldamise mugavaks ning kättesaadavaks. Rakenduste loomisel kasutame enda ruumiandmete serverit ja loome ArcGIS Javascript API abil sobiva funktsionaalsuse ning kujunduse.

Arendame rakendusi nii avaliku kui erasektori klientidele. Näiteks oleme aidanud paljusid keerulise asukohavalikuga objektide arendajaid, kes kasutavad meie rakendusi, et redigeerida ning analüüsida oma tegevuseks olulisi ruumiandmeid.

Mida kaardirakendus endast kujutab?

Kaardirakendused võimaldavad kavandatavat maa- ja ruumikasutust interaktiivselt visualiseerida konkreetses asukohas. Hetkeolukorra edasiandmiseks kasutatakse reaalset olukorda kujutavat maastikumudelit, kuvatakse olemasolev ja kavandatav hoonestus ning haljastus. Kaardirakendusi on võimalik koostada erinevas täpsusastmes ja funktsionaalsuses, kas 2D või 3D formaadis.

Kaardirakenduse kasulikud tööriistad:

  • otsinguaken, kuhu saab sisestada katastritunnuse või aadressi, misjärel kuvatakse huvipakkuv maatükk;
  • mõõtmisvahendid pindala ning kolmes dimensioonis kauguse mõõtmiseks;
  • töövahendid rakenduses uute 3D hoonete skitseerimiseks ja nende kõrguse määramiseks;
  • paneel kuupäeva ja kellaaja muutmiseks, et soovi korral hinnata nt kavandavate ehitiste varjutust ja valgustingimusi.

Vastavalt tellija vajadustele saab töövahendeid muuta või lisada. 

Hendrikson DGE pakutavat kaardirakendust ei saa samastada riigi planeeringute andmekoguga. Meie poolt pakutav rakendus on valla vajadustele kohaldatav veebipõhine ruumiandmete tööriist, mille kujundamine ja funktsioonide loomine toimub valla vajadusi arvestades.

Vaata Hendrikson DGE poolt pakutava kaardirakenduse ja riigi poolt arendatava planeeringute andmekogu funktsioonide võrdlustabelit lähemalt:

Kuidas kujuneb kaardirakenduse hind?

Kaardirakenduse hind koosneb rakenduse loomisele kuluvast töömahust ja majutustasust. Hendrikson DGE majutab rakendusi oma isiklikus kaardiserveris. Meie hinnapakkumine sisaldab aastast veebimajutuse kulu, ent võimalikud on kokkulepped ka pikemaks majutuseks kuutasu alusel.

Kaardirakenduse hinnad algavad 700 eurost, täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust!