Keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on ühed enim rakendatavad keskkonnakorralduslikud tööriistad nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Neid kasutatakse nii taristu kavandamisel, tööstusettevõtete arendamisel, tegevuslubade väljaandmisel kui ka maakasutuse  planeerimisel.

Meie ettevõttes on mitu litsentseeritud KMH ning KSH hindamise õigusega eksperti. Kogu protsessi vältel toimub vahetu koostöö arendajate ja projekteerijatega, et leida säästva arengu seisukohast parim lahendus.

Pikaajaline kogemus, rahvusvaheline koostöö oma ala tippudega ja regulaarne arendustegevus on kindlustanud meile juhtiva positsiooni valdkonnas nii kodus kui kaugemal.

Valdkonnad: