Hendrikson DGE omab pikaajalist kogemust praktiliste ja rakendusteaduslike uuringute läbiviimisel. Kvaliteetsete alusandmete baasil kaasaegse metoodikaga läbiviidud alusuuringud on mistahes professionaalse konsultatsiooniprojekti alus.

Koostöös ülikoolide ja erialaühingutega osaleme aktiivselt meie valdkonna edendamisel läbi metoodikate koostamise, koolituste ja pilootprojektide läbiviimise.

Juhised, soovitused ja trükised, mille valmimisse on panustanud Hendrikson DGE töötajad: