Taristu kavandamine ja parendamine on valdkond, kus Hendrikson DGE kogemus ulatub alates planeerimisest ja keskkonnauuringutest kuni arendustegevuse projektijuhtimiseni välja.

Energia valdkonnas on peategevusalaks tuuleparkide ja seotud taristu kavandamine ning projektijuhtimine nii maismaal kui meres.

Liikuvus ja transport hõlmavad tegevusi linnade ja ettevõtete liikuvuskavadest kuni keerulisema transporditaristu (n: Rail Baltic) arendamiseni välja. Olulisel kohal meie tööde hulgas on planeeringud ja keskkonna uuringud sadamate, lennujaamade ja teede rajamisel.

Veemajanduse valdkond sisaldab erinevaid analüüse nii detailses skaalas kui ka nt valgala mõõtkavas. Teostame ka kliima adaptsioonuuringuid, üleujutuste analüüse jne.

Valdkonnad: