Hendrikson DGE viib läbi liikuvusuuringu, liikuvusanalüüsi või annab liikuvuse eksperthinnangu planeeringute, ehitusprojektide või teede rekonstrueerimise eel. Liikuvusuuringu, liikuvusanalüüsi või eksperthinnangu koostamise eesmärk on tagada mugav ja ohutu liiklemine ja hea ligipääs sihtkohtadele kõigile liiklejatele, nii jalgsi, ühistranspordiga, jalgrattaga kui autoga liiklejatele ning erivajadustega inimestele.

Mida liikuvusuuring sisaldab?

Liikuvusuuringu või liikuvusanalüüsi raames kaardistatakse projekti alas ja selle ümber asuvad olulised funktsioonid ja nendest tulenevalt olulisemad liikumise vood ja nende mahud. Analüüsitakse erinevaid liikumissuundi erinevate funktsioonide vahel (elukohad, töökohad, koolid ja lasteaiad, avalikud ja äriteenused) ja nende ajalisi muutusi. Samuti arvestatakse analüüsi läbiviimisel universaaldisaini põhimõtetega, mis tagab head liikumise võimalused ka erivajadustega inimestele. Olemasolevates piirkondades viiakse läbi vaatlused ja võimalusel intervjuud kohalike elanike ja/või töötajatega, et kaardistada ohtlikud kohad ja probleemid erinevate liiklejate vahel. Lisaks analüüsitakse liikuvusuuringut tehes parkimiskorraldust ja parkimisvajadust nii autodele kui ka jalgratastele ja juurdepääsuteid nii autodele, jalakäijatele ja jalgratturitele.

Mis on liikuvusuuringu tulemus?

Liikuvusuuringu, liikuvusanalüüsi või eksperthinnangu tulemusena valmivad aruanne ja skemaatilised joonised, mis annavad ülevaate tänasest olukorrast ja soovitused liikuvuse paremaks korraldamiseks. Samuti on võimalik avaldada kogutud andmed ja soovitused veebirakenduses. Soovituste eesmärk on tagada loogilised ja ohutud liikumissuunad kõigile liiklejatele. Liikumised autodele, jalakäijatele ja jalgratastele mõeldakse läbi nii, et liikumised haridusasutuste, töökohtade ja teenuste vahel ei ohustaks teisi liiklejaid ja ei koormaks liialt teid. Soovituste koostamisel lähtutakse projekti keskkonnakaitselistest ja linnaruumilistest tingimustest, samuti nii Eesti kui välismaa parimast praktikast säästva ja aktiivse liikuvuse soodustamiseks.

Varasem kogemus

2022. aastal viis Hendrikson DGE läbi liikuvusuuringu Tallinnas Mustamäe II mikrorajooni teede rekonstrueerimise projekti raames koostöös Reaalprojekti ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga. Liikuvusanalüüs näitas, et turvalisema liikuvuse planeerimiseks tuleks aeglustada autoliiklust ja korraldada parem parkimine haridusasutuste juures, et vältida ohtlikke olukordi autojuhtide ja jalakäijate vahel. Soovitustena tõime muuhulgas välja ühesuunalise liikluse rakendamise mitmel kvartalisisesel teel, tupiktänavate loomise ja jalakäijate eraldamise muust liiklusest kvartali peateel.

Varasemalt on Hendrikson DGE viinud läbi liikuvusanalüüse erinevatel skaaladel, näiteks Tallinnas Tatari tänaval, Ministeeriumi ühishoone projekteerimisel, kui ka Viimsi ja Kohila valdades ning Valga linnas.