Amet: jätkusuutlikkuse ja energia tiimi juht

Telefon: +372 524 2263

E-post: merilin@dge.ee

Inimtegevus omab meid ümbritsevale keskkonnale laialdast mõju nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil. Sellest johtuvalt peavad seda mõjutavad otsused olema läbimõeldud – arvestades kõikvõimalike tagajärgedega ning tagades nii meile kui ka järgnevatele põlvkondadele turvaline ja meeldiv elukeskkond. Juba täna peame riigi ja ühiskonnana mõtlema jätkusuutlikele lahendustele, seepärast on enamus mingu tegevusi Hendrikson & Ko-s seotud pikaajaliste kliima- ja energiakavadega, mis aitavad maakondadel ning kohalikel omavalitsustel teha kaalutletud otsuseid ja plaane. Lisaks strateegiadokumentide koostamisele olen sidunud ennast igasuguste uuringute ja planeeringutega, mis aitavad arendada Eestis maismaa- ja meretuuleparke ning seeläbi vähendada meie sõltuvust fossiilsetest energiaallikatest.

Erialase hariduse olen omandanud Tallinna Ülikoolis Geoökoloogias (BSc) ja Tartu Ülikooli Keskkonnatehnloogia erialal (MSc). Olen enne Hendrikson & Ko-d töötanud ka avalikus sektoris kiirguseseire valdkonnas, mis andis hea ülevaate kiirgusega seotud regulatsioonidest ning selle mõjudest inimesele ja keskkonnale. Töövälisel ajal võib mind leida võrkpalliväljakult või erinevatelt matkaradadelt.