Hendrikson DGE on 1997. aastal loodud planeerimise ja keskkonnajuhtimise konsultatsiooniettevõte, mis tegeleb erinevate organisatsiooniliste tasanditega alates ruumilisest planeerimisest kuni projekteerimise ja järelevalveni. Meie klientideks on peamiselt ettevõtted ja kohalikud omavalitsused ning riigiasutused.

Kuulume uhkusega rahvusvahelisse DGE Gruppi, olles seeläbi osa laiemast ülemaailmsest võrgustikust. Samuti oleme aktiivselt kaasatud erialaorganisatsioonide töösse. Lisaks kuulume rahvusvahelisse konsultatsioonifirmade võrgustikku Inogen Alliance, mis avab meile võimalused teostada projekte suurkorporatsioonidele.

Visioon:

Oleme pühendunud saavutama turuliidri positsiooni, olles eeskujuks vastutustundliku ettevõtluse ja keskkonnahoidlikkusega. Meie rahvusvaheline haardeulatus annab meile julguse võtta ette keerukaid väljakutseid ning olla suunanäitjaks tuleviku trendidele.

Missioon:

Meie missiooniks on luua uusi praktikaid ja trende, olles alati oma valdkonna esirinnas. Soovime anda oma panuse maailma paremaks muutmisele, lahendades ühiskonna ja keskkonna ees seisvaid väljakutseid.

Väärtused:

  • Rikastav erinevus: oleme uhked oma mitmekesisuse üle, kus iga inimene on väärtuslik olenemata nende taustast.
  • Julgus: oleme julged seisma tõe eest, väljendades raskeid sõnumeid, kui see on vajalik.
  • Hoolivus: suhtume inimestesse ja keskkonda hoolega, teades, et meie tegevusel on pikaajaline mõju.
  • Tõhusus: oleme tõhusad ja vastutustundlikud aja kasutajad, mitte raisates ei enda ega teiste ressursse.
  • Uudishimulikkus ja arenemisvõime: oleme avatud uutele ideedele ning pidevalt valmis õppima ja arenema.
  • Kirglikkus: tunneme kirglikku kiindumust oma töö vastu, olles tõelised entusiastid oma valdkonnas.
  • Usaldusväärsus: meie kõige olulisem vara on usaldus, mida me loome oma kaasteelistega, olles alati kindlad oma sõna pidamises.

Juhindume nendest mõtetest oma teekonnal, kus iga päev on võimalus muuta maailma paremaks paigaks.

Ajaloonurgake