Hendrikson & Ko on seotud mitmete erialaorganisatsioonidega nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil.

Eesti Planeerijate Ühing

Mittetulundusühing Eesti Planeerijate Ühing on Eesti ruumilise planeerimise juhtivorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on parima planeerimisalase praktika väljatöötamine ning levitamine, eestisisese koostöö arendamine ning kogemuste ja info vahetus eri tasandite planeeringutega tegelevate spetsialistide vahel, osaletakse õigusloome ja arengudokumentide väljatöötamisel.
Ühing asutati 2002. aastal Hendrikson & Ko aktiivsel osalusel. Alates sellest ajast on kuulunud Hendrikson & Ko eksperdid ka ühingu juhatusse ning mitmel perioodil täitnud ka ühingu esimehe rolli.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing

MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing (KeMÜ) on loodud 2012. aastal ning ühendab endas keskkonnamõju hindamise (KMH) litsentsiga eksperte ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) õigust omavaid spetsialiste. Ühingu kõige üldisem eesmärk on keskkonnamõju hindamise (nii KMH kui KSH) süsteemi paremaks muutmine.
Hendrikson ja Ko osales aktiivselt Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu moodustamisel, ühingu esimeseks esimeheks valiti Hendrikson & Ko juhtivekspert Kuido Kartau ning järgneval, teisel perioodil samuti Hendrikson & Ko juhtivekspert Riin Kutsar.

Eesti Green Building Council

Eesti Green Building Council (GBC) on säästliku arendustegevuse valdkonna juhtorganisatsioon, mis toetab, edendab ja arendab kvaliteeti ning jätkusuutlikkust kinnisvara- ja taastuvenergiatööstuses. Eesti GBC on osa World Green Building Council ülemaailmsest võrgustikust, millel on liikmeid enam kui 100 riigis üle maailma.
Hendrikson & Ko oli esimeste ettevõtete seas, kes liitusid 2013. aastal loodud Eesti Green Building Council’iga.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) on 21. aprillil 2003. aastal loodud mittetulundusühing, mis koondab ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid ettevõtlusega seotud keskkonnaalase tegevuse edendamiseks ning esindab oma liikmete huve keskkonnaküsimuste lahendamisel.

EKJA missioon on leida tasakaal keskkonnahoiu ja ettevõtluse arengu vahel. EKJA roll on olla keskkonnateadliku ja konkurentsivõimelise ettevõtluse arendaja.

International Association for Impact Assessment (IAIA)

IAIA on juhtiv ülemaailmne organisatsioon keskkonnamõju hindamise valdkonnas parima praktika edendamiseks. IAIA eesmärgiks on kujundada ühine rahvusvaheline inforuum erialase diskussiooni soodustamiseks ja seeläbi kaasa aidata hästi informeeritud ja jätkusuutlike otsuste tegemisele erinevate tasandite poliitikate, strateegiliste kavade ja plaanide ellu viimisel ning projektide teostamisel.

Mitmed Hendrikson & Ko eksperdid on IAIA liikmed ja võtavad osa rahvusvahelistest IAIA konverentsidest maailma eri paigus. IAIA töös ja konverentsidel on meie eksperdid olnud kaasategevad nii paneelide läbiviimisel kui juhendmaterjalide koostamisel.

Inogen Alliance

Inogen on ülemaailmne keskkonnakonsultatsioonifirmade võrgustik, mille juhtpõhimõte on Global Thinking, Local Delivery. Üleilmsed suurkorporatsioonid soovivad tellida konsultatsiooni kohapealsetest firmadest ning Inogen toimib infovõrgustikuna, mis viib kokku tellija ja kohapealse töötegija.