Registreeringud

Äriregistri kood: 10269950
Käibemaksukohuslase registreerimise nr: 100039285

Registreeringud majandustegevuse registris (MTR): majandustegevusteated nr EEP002064 – Ehitus, Projekteerimine ja nr TEL002278 – Seadmetööd, elektritööd.

Ehitus, Projekteerimine tegevusala liigid on:

 • ehitusprojekti arhitektuurse osa, v.a maastiku- ja sisearhitektuurse osa koostamine;
 • hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine;
 • hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine;
 • ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine.

Seadmetööd, Elektritööd tegevusala liigid on:

 • Elektripaigaldise projekteerimine,
 • Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine,
 • Elektripaigaldise 3. liigi paigaldise korraline tehniline kontroll,
 • Elektripaigaldise katsetamine,
 • Elektripaigaldise remontimine,
 • Elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine,
 • Elektripaigaldise ehitamine, sh paigaldamine,
 • Elektriseadme remontimine ja ümberehitamine,
 • Elektriseadme ümberehitamine,
 • Elektriseadme hooldamine.

Eesti Green Building Council Jätkusuutlikkuse Eksperdi (Sustainable Pro) akrediteering

Tegevusload, litsentsid

Keskkonnamõju hindamine

Vastavus KeHJS §34 lg (4) nõuetele

Jaak Järvekülg. On omandanud magistrikraadile vastava kvalifikatsiooni Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia erialal. Töökogemus keskkonnakonsultatsiooniga seotud tegevusalal on üle 15 aasta. On läbinud keskkonnamõju strateegilise hindamise alase koolituse.

On viimase viie aasta jooksul osalenud korduvalt sisulise eksperdina keskkonnamõju strateegilise hindamise eksperdirühma töös (Saku valla üldplaneeringu KSH, Interreg VI-A – Eesti-Läti programmi 2021-2027 KSH eelhinnang; Pärnu linna üldplaneeringu KSH; Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 KSH; Tartu valla üldplaneeringu KSH; Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute KSH; Tallinnas Astangu piirkonnas Kadaka tee 88 uue elamukvartali detailplaneeringu KSH jt).

KeHJS § 34 lg 4 kohased koolitused:

 1. KSH juhteksperdi koolitus (Keskkonnamõju Hindajate Ühing, 2016, maht 60 h)
 2. Avalik esinemine  (Õppekeskus Tõru, 10.11.2015, maht 8)
 3. DISC mudeli analüüs – isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine  (Henrik Guthan, 01.10.2015, maht 12 h)
 4. Juhtkonna koolitus-töötuba (Henrik Guthan, 20.10.2014, maht 12 h)
 5. Meeskonna koolitus  (Henrik Guthan, 15.08.2014, maht 12 h)
 6. Hendrikson & Ko meeskonnatreening  (Meeskonnakoolitus ja Arendus OÜ, 02.07.2010, maht 3 h)
 7. Tartu Ülikooli, Arvestus juhtimisprotsessis, 2002, maht 1,5 AP (1 AP = 26 tundi))
 8. Tartu Ülikool, Keskkonnamõju hindamine, 2004. a – 2 ainepunkti (1 AP = 26 h);
 9. Tartu Ülikool, Keskkonnamõju hindamise eriseminar (aine sisuks oli KSH läbiviimine), 2004. a – 2 ainepunkti (1 AP = 26 h)
 10. Tartu Ülikool, Juhtimine ja organisatsioon, 2004. a – 2 ainepunkti (1 AP = 26 h)
 11. Tartu Ülikool, Keskkonnajuhtimine ja keskkonnaaudit, 2004. a – 3 ainepunkti (1 AP = 26 h)

Juhteksperdina juhitud projektid (tellija, projekti nimetus, projekti periood, roll projektis):

 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 KSH, 2019-2021, KSH juhtekspert, projektijuht
 2. Tehnilise Järelevalve Amet, Rail Baltic Harju, Rapla ja Pärnu maakondade maakonnaplaneeringud, KSH ja detailplaneeringud, 2013-2018, projektijuht KSH ja planeeringute töölõikude osas
 3. Harju Maavalitsus, Rapla Maavalitsus, Harjumaa ja Raplamaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Teemaplaneering maantee E67 trassi asukohta täpsustamiseks“, 2009-2016, projektijuht, KSH ekspert

Muinsuskaitse

Pädevustunnistuse nr: PT 373/2008, kehtiv kuni 11.11.2025. Tegevusalad: maastikuarhitektuuri valdkonnas, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine. Mälestised: ajaloomälestised, maailmapärandi objekt, muinsuskaitseala, ajalooline looduslik pühapaik, ehitismälestised. Pädevustunnistuse omanik: Merlin Kalle.

Planeerija kutsetunnistused

Hendrikson & Ko-s töötavad kutsetunnistusega ruumilise keskkonna planeerijad:

 • Merlin Kalle, kutsetunnistus nr 1063361, kehtib 03.11.2027
 • Pille Metspalu, kutsetunnistus nr 163362, kehtib 03.11.2027
 • Jaana Veskimeister, kutsetunnistus nr 163363, kehtib 03.11.2027
 • Marika Pärn, kutsetunnistus nr 202000, kehtib 22.10.2030
 • Liisi Ventsel, kutsetunnistus nr 176298, kehtib 04.11.2028