Transpordisektor avaldab keskkonnale otsest mõju. Seetõttu on vajalik teeprojektide keskkonnamõju hindamine (KMH). Hindamine viiakse läbi kõigi suuremate teeprojektide puhul, millel võib olla oluline keskkonnamõju.

Hendrikson DGE on pakkunud transpordi taristu projekteerimise tarbeks keskkonnakaitse- ja hoiuga seotud teenuseid aktiivselt alates 2000. a. Läbi aastate oleme selles valdkonnas olnud Eestis turuliider ning üheks teenuste kvaliteedi edendajaks. Oleme teinud teeprojektide keskkonnamõjuhindamisi (KMH), eelhinnanguid, keskkonnajuhtimiskavasid, ehitusjärelvalvet.

Teeprojekti keskkonnamõju eelhinnang

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele tuleb iga projekti puhul otsustaja poolt anda eelhinnang, kas on vajalik viia läbi täismahus KMH või mitte. Sageli tellitakse need eelhinnangud projekti koosseisus töövõtjalt. Anname nõu potentsiaalselt oluliste keskkonnamõjude osas, tunneme hästi vastavat seadusandlust ning aitame Teil vajadusel koostada sobiva mahu ja detailsusega keskkonnamõjude eelhinnangu.

Hendrikson DGE on koostanud arvukalt teeprojekti keskkonnamõju eelhinnanguid ning oleme antud teemal konsulteerinud ja koolitanud ka Transpordiameti ja selle regioonide spetsialiste.