Amet: üldplaneeringute osakonna juhataja, ruumilise keskkonna planeerija (kutsetunnistus nr 163362)

Telefon: +372 514 8308

E-post: pille@dge.ee

Hendrikson&Ko on minu teine kodu olnud juba 25 aastat. Hirmuäratavalt pikk aeg, kuid tänu põnevatele töödele on see möödunud imekähku. Just väga eripalgelised projektid ja nende raames võimalus aimu saada näiteks uuematest arengutest vesiviljeluses, põlevkivituha töötlemises või miljööväärtuse säilitamises on see, mis mind Hendriksonis kinni hoiab. Lisaks muidugi meie inimesed – asjalikud ja sõbralikud. Tugeva õlatundega meeskond on ruumilise planeerimisega tegelemise jaoks hädavajalik.

Ruumilise keskkonna planeerimise konsultatsiooniga tegelesin juba geograafiaõpingute ajal Tartu Ülikoolis. Samas kohas kaitsesin ka doktoritöö loovast pragmatismist Eesti ruumilises planeerimises. Ülikooliga olen jäänud seotuks seniajani, olen Tartu Ülikooli geograafia osakonna külalislektor. Planeerimise asju ajan ka Eesti Planeerijate Ühingus. Pahatihti kulub ka vaba aeg erialakirjanduse sirvimisele ja teiste riikide planeerimiskogemusega tutvumisele. Hobina läheb kirja reisimine, vahepeal on hetki, millal ka spordiklubis käimine on väga tore.