Hendrikson DGE omab erilist vilumust eriplaneeringute koostamisel  – olulise ruumilise mõjuga ehitiste planeerimisel.  Oleme aastakümnete jooksul leidnud parimaid asukohti taristuobjektidele (sh Rail Balticu kiire raudteeühendus), tehastele, tuuleparkidele. Peame oma tugevuseks selgelt juhitud planeerimisprotsessi ja laiapõhjalist ekspertide kaasatust.