Arendusprojekti võimalikult heaks lahenduseks on oluline asukohavalik. Asukohavaliku ekspressanalüüs on kiire ja tõhus ruumiandmete-põhine viis koha sobivuse analüüsimiseks.

Parima võimaliku asukoha leidmisel analüüsitakse nii olemasolevat keskkonda kui kehtestatud planeeringuid ning arvestatakse kehtivate õigusaktide seatud piirangutega.

Hendrikson DGE pädevad töötajad on Teile abiks sobiva lahenduse leidmisel.