Üleriigilised, maakonna- ja teemaplaneeringud on Hendrikson DGE teenuseks olnud juba aastakümneid. Oleme koostanud pikema vaatega strateegilisi ruumilise arengu dokumente erinevatele Eesti piirkondadele, käsitledes nii kõiki seaduses nõutud ülesandeid kui konkreetseid teemasid.

Meie laiapõhjalised ekspert-teadmised ja ulatuslik koostööpartnerite võrgustik võimaldavad ette võtta ka keerukate teemade ruumilise planeerimise. Ühe viimase mahuka tööna koostasime Eesti mereala planeeringu, mis kehtestati 2022. aastal.