Hendrikson DGE kompetentsiks on erinevate jooniste, planeeringukaartide ja visualiseeringute koostamine. Aitame visualiseerida nii kõike olemasolevat kui ka ideid ja plaane. Tulemuse vormistame vastavalt kliendi soovile. Koostame suuri stende, väikeseid illustreerivaid skeeme, kahe- ja kolmemõõtmelisi mudeleid.

Vastavalt kliendi soovile võime kaartide koostamisel kasutatavad andmed hankida ise erinevatest riiklikest registritest, maavalitsustest, omavalitsustest, varasemalt koostatud töödest. Töö teostamisel arvestame kehtivate õigusaktidega.

Tavapäraselt koostatakse ja esitatakse kogu planeerimise ja projektdokumentatsioon kahemõõtmelisena. Kolmemõõtmelised lahendused muudavad töö kõikidele osapooltele arusaadavaks ning lihtsustavad objektide kavandamist keskkonda. Koostame visualiseeringuid ja 3D mudeleid planeeringute ning maastikuanalüüside jaoks, aga ka iseseisva tööna. Samuti teeme mudeleid teeprojektidele ja olemasolevatele või kavandatavatele piirkondadele.

Lisaks staatilistele illustratsioonidele loome ka lihtsa veebilingi abil jagatavaid interaktiivseid 3D rakendusi, kus saab vaatenurka igas suunas muuta, lülitada infot sisse kihtidena ning muuta valgustingimusi kellaajast ja kuupäevast lähtudes. Rakendused ei nõua mingit eritarkvara ning on vaadeldavad igas internetibrauseris.

Tänu pikaajalisele kogemusele teame, mida planeeringukaartide koostamisel arvestada ja kuidas inforohked kaardid lihtsalt loetavaks teha.