Jätkusuutlik arengu kavandamine eeldab laiapõhjalist mõjude hindamist ja argumentide kaalumist. Aitame nii arendajatel kui planeeringu korraldajatel hinnata asjakohaseid mõjusid ja viia läbi vajalikke ruumianalüüse planeeringulahenduste põhjenduste koondamiseks.

Teenuse pakkumisel kasutab Hendrikson DGE oma pikaajalist ruumilise planeerimise kogemust ning laiapõhjalist oskusteavet inimkeskkonnale avalduvate mõjude osas.