Planeeringu kooskõlastamine

Mis aja jooksul tuleb planeeringu kooskõlastamine esitada või sellest keelduda?

Planeeringu kooskõlastamine või kooskõlastamata jätmine tuleb lahendada mõistliku aja jooksul. Sellise mõistliku aja määratlemine sõltub mitmetest asjaoludest: küsimuse keerukusest ja asja lahendamisel vajalikest menetlustoimingutest, esitatud taotluse nõuetekohasusest ja muudest asjaoludest, mis võivad objektiivselt mõjutada menetluse vajalikku kestust. Seega väga täpset vastust sellele küsimusele pole.

2024-03-12T14:29:35+02:0012. märts 2024|Planeeringu kooskõlastamine|

Mida tähendab planeeringu kooskõlastamine ja kas seda saab vaidlustada?

Planeeringu kooskõlastamine on kohtupraktikas korduvalt ja põhjalikult käsitletud - täpsustatud on selle tähendust ja vaidlustamise võimalusi. Kohtud on selgitanud, et kooskõlastus on menetlustoiming ning ei kujuta endast iseseisvat haldusakti. Seega ei ole reeglina kooskõlastuse vaidlustamine kohtus võimalik. Kooskõlastuse, nõusoleku, heakskiidu vms iseseisev vaidlustamine on võimalik tingimusel, kui sellest tuleneb nt omavalitsusele siduv keeld lõpliku otsuse tegemiseks. Näitena saab tuua olukorra, kus Keskkonnaameti keeldumine [...]

2024-03-12T14:22:23+02:0012. märts 2024|Planeeringu kooskõlastamine|
Go to Top