Planeeringu kooskõlastamine või kooskõlastamata jätmine tuleb lahendada mõistliku aja jooksul. Sellise mõistliku aja määratlemine sõltub mitmetest asjaoludest: küsimuse keerukusest ja asja lahendamisel vajalikest menetlustoimingutest, esitatud taotluse nõuetekohasusest ja muudest asjaoludest, mis võivad objektiivselt mõjutada menetluse vajalikku kestust. Seega väga täpset vastust sellele küsimusele pole.