Uudised

Hendriksoni planeerimistiim käis Muhumaal

Üldplaneeringu koostamine on Hendrikson DGE üks spetsialiteete! Nii käisimegi üldise planeerimise tiimiga külas Muhumaal, et vaadata, kuidas meie koostatud valla üldplaneeringut ellu viiakse. Muhu vallavanem Raido Liitmäe ja maa- ja planeeringuspetsialist Pille Tamm tõdesid, et üldplaneering töötab hästi. Saime kinnitust hüpoteesile, et sisukas planeering valmib vallavalitsuse ja konsultandi tihedas koostöös. Suur rõõm oli näha, et üldplaneeringus tehtud otsus kogu Muhu vald miljööväärtuslikuks [...]

2024-05-31T10:34:22+03:0031. mai 2024|Uudised|

Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek 15.aprillil

Teatame rõõmuga, et esmaspäeval 15. aprillil algab Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek. Üldplaneeringuga kohandatakse Narva linnaruumi kahaneva elanikkonna vajadustega arvestavalt. Planeeringuga on tõsist tööd teinud nii Narva linnavalitsuse arhitektid, Hendrikson DGE meeskond kui ka planeeringu töörühmades osalenud eksperdid väljastpoolt. Avalik väljapanek kestab 16. maini. Kõik ettepanekud ja arvamused teretulnud! Üldplaneeringu dokumendid ja kaardirakendus on kättesaadav aadressil: https://dge.ee/maps/Narva-linn/

2024-04-12T11:19:51+03:0012. apr. 2024|Uudised|

Hendrikson DGE on nüüd riigihangete osas targem!

Märtsikuu eelviimasel reedel kogunes Hendrikson DGE kollektiiv koolitusele! AB Rask vandeadvokaat Keidi Kõiv, hinnatud kogemustega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel, rääkis meile lahti planeerimis- ja keskkonnateemaliste riigihangete maailma. Hendrikson DGE ekspertidele said selgemaks hankepassi tagamaad, vaidlustamise kord ja ärisaladuse alla kuuluvad teemad. Arutasime läbi, mida kujutavad endast kvalifitseerimis- ja vastavustingimused ning mil viisil küsida hankemenetluses täpsustavaid küsimusi. [...]

2024-04-03T15:38:57+03:003. apr. 2024|Uudised|

Taotle keskkonnaluba või kompleksluba väiksema kuluga juba täna!

Kui plaanis on lähiajal keskkonnaloa (õhusaasteluba, veeluba või jäätmeluba) või kompleksloa taotlemine või nende muutmine, siis on viimane aeg seda teha! 2024. aasta 1. juulist rakenduvad riigilõivuseaduse muudatused, mis hüppeliselt suurendavad kulutusi keskkonnalubade (õhusaasteluba, veeluba või jäätmeluba või nimetatud valdkondade kombinatsioon) ja komplekslubade taotlemisel. Näiteks õhusaasteloa taotluse läbivaatamise eest on hetkel riigilõiv 520 eurot, kuid alates 1.juulist 1990 eurot (suurenemine ligi 4 [...]

2024-03-12T13:35:10+02:0012. märts 2024|Uudised|

Hendrikson DGE pädevust tõstab täiendav KMH juhteksperdi litsents

Teatame uhkusega, et Hendrikson DGE töötajale Katri Järveküljele on väljastatud keskkonnamõju hindamise (KMH) juhteksperdi litsents! (KMH0165) 🌍💚 Katri on pikaajalise kogemusega keskkonnaekspert, kes kuulub Hendrikson DGE meeskonda enam kui 10 aastat. Oma töös keskendub keskkonnaseisundi ja -mõjude hindamisele ning abistab ettevõtteid keskkonnalubade taotlemisega. Südamelähedasemaks valdkonnaks peab Katri jäätmekäitlust ning ringmajandust. Lähemalt saab Katri kohta lugeda siit. Jätkame koos teekonda jätkusuutliku tuleviku suunas! [...]

2024-03-04T11:33:37+02:004. märts 2024|Uudised|

Kerksus ja julgeolek ruumilises planeerimises – VASABi seminar

Kuidas kerksuse ja julgeoleku teemasid ruumilises planeerimises lahti harutada? Üle poolesaja osaleja erinevatest riikidest jagas oma mõtteid nii planeerimisstruktuuride muutmise vajadusest kui konkreetsetest meetmeprogrammidest Läänemereregiooni riikide planeerimiskoostöö platvormi VASAB veebiseminaril. Avaettekandes andis kasulikke soovitusi pika-ajalises strateegilises planeerimises toimivate meetodite kohta Turu ülikooli Tuleviku-uuringute keskuse direktor Toni Ahlqvist.  Meie üldisema planeerimise osakonna juhataja ja juhtiv planeerimisekspert Pille Metspalu tutvustas Eesti vaadet, keskendudes uuele [...]

2024-02-29T15:43:40+02:0029. veebr. 2024|Uudised|

Hendrikson DGE ja advokaadibüroo AB RASK ühendasid jõud

Ruumikonfliktide ennetamine ja lahendamine ning samuti aina keerukamad sõlmed  keskkonnateemades vajavad senisest laiapõhjalisemaid teadmisi ja kogemusi. Klientidele parima võimaliku teenuse pakkumiseks sõlmisid Hendrikson DGE ja advokaadibüroo RASK strateegilise koostöökokkuleppe. Meie koostöö aluseks on ühised väärtused - ruumikvaliteet, keskkonnasõbralikkus, jätkusuutlikkus ja õiguskindlus. Jagame omavahel spetsiifilist oskusteavet ja ekspertide mitmekesiseid kogemusi, võtame ette ühiseid projekte ja koolitusi. Eesmärk on läbi meie spetsialistide omavahelise igapäevase suhtluse tagada teabe [...]

2024-02-22T10:40:17+02:0022. veebr. 2024|Uudised|

Hendrikson DGE on ametlik partner projektis LIFE FitforREACH-2

LIFE FitforREACH-2 on projekt, mille eesmärk on toetada Eesti, Läti, Leedu ja Poola VKEsid, kes kasutavad oma toodetes või protsessides (ohtlikke) kemikaale. Projekt on abiks kemikaalide riskijuhtimissüsteemide rakendamisel, et vähendada ohtlike ainete kasutamist, heidet ja kokkupuudet nendega. Peamised kasusaajad on ainete ja segude lõppkasutajad ning segude koostajad. Projekt aitab neil hinnata ohtlike ainete ja segude alternatiive, parandada ostuprotseduure, töötajate kaitset ja tarneahelasuhtlust [...]

2023-12-21T08:59:14+02:0021. dets. 2023|Uudised|

Tartu Hendrikson kolis

Muutsime enda vaatenurka – Hendriksoni Tartu kontor kolis uuele aadressile! Asume nüüd Raekoja platsi vastasküljel – Raekoja plats 9. Olete oodatud!

2023-09-19T14:30:35+03:004. juuli 2023|Uudised|

Kliimakindluse tagamine ja DNSH analüüs – kellele ja miks?

Planeet Maa keskmine õhutemperatuur on alates tööstusrevolutsioonist olnud pidevas kasvutrendis – 2019. aastal registreeriti keskmiseks õhutemperatuuri tõusuks 1,1 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse tasemega. Teadaolevalt on oodata, et inimtekkelise kliimasoojenemise tõttu tõuseb ühe aastakümne jooksul keskmine õhutemperatuur veel 0,2 °C võrra. Kui keskmine temperatuur tõuseb 2 °C võrreldes tööstusliku pöörde eelse tasemega, kaasneb oluline negatiivne mõju looduskeskkonnale, inimeste tervisele ja heaolule, samuti tõuseb [...]

2024-02-08T12:18:44+02:0027. apr. 2023|Uudised|
Go to Top