Üldplaneeringu koostamine on Hendrikson DGE üks spetsialiteete!

Nii käisimegi üldise planeerimise tiimiga külas Muhumaal, et vaadata, kuidas meie koostatud valla üldplaneeringut ellu viiakse. Muhu vallavanem Raido Liitmäe ja maa- ja planeeringuspetsialist Pille Tamm tõdesid, et üldplaneering töötab hästi. Saime kinnitust hüpoteesile, et sisukas planeering valmib vallavalitsuse ja konsultandi tihedas koostöös. Suur rõõm oli näha, et üldplaneeringus tehtud otsus kogu Muhu vald miljööväärtuslikuks alaks määrata oli igati õige. Muhu eripära on nii tugev, et ei vaja ülemäärast reguleerimist. Uuselanikud hoiavad siinset miljööd suure hoolega, kiviaedadega ääristatud looklevatest külatänavatest seelikutriipu uste-bussipeatusteni.