Kliima- ja energiakava on praktiline töörist maakondlikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, mille abil saab kavandada arengustrateegiaid ning leida tasakaal soovitud ja võimalike arendustegevuste vahel. Antud kava eesmärgiks on seada suunised ja eesmärgid tuleviku investeeringuteks, et maakond või kohalik omavalitsus oleksid vähem vastuvõtlikud kliimamuutustele sealhulgas aitaksid kaasa ka kliimamuutuste leevendamisele.