Teatame uhkusega, et Hendrikson DGE töötajale Katri Järveküljele on väljastatud keskkonnamõju hindamise (KMH) juhteksperdi litsents! (KMH0165) 🌍💚

Katri on pikaajalise kogemusega keskkonnaekspert, kes kuulub Hendrikson DGE meeskonda enam kui 10 aastat. Oma töös keskendub keskkonnaseisundi ja -mõjude hindamisele ning abistab ettevõtteid keskkonnalubade taotlemisega. Südamelähedasemaks valdkonnaks peab Katri jäätmekäitlust ning ringmajandust. Lähemalt saab Katri kohta lugeda siit.

Jätkame koos teekonda jätkusuutliku tuleviku suunas!

Keskkonnamõju hindamise juhtekspert