Amet: keskkonnaosakonna tööstuse ja ringmajanduse tiimi juht; keskkonnaekspert (litsents nr KMH0165).

Telefon: +372 508 3504

E-post: katri@dge.ee

Kõik, mida me teeme, mõjutab meid ja meid ümbritsevat keskkonda vähemal või rohkemal määral. Sellest põhimõttest lähtuvalt on minu peamine fookus Hendrikson DGEs suunatud sellele, kuidas abistada ettevõtteid oma tegevusega kaasnevate mõjude vähendamisel. Seni on põhiosa tööst kulunud jäätmevaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele, kuid muutuvas maailmas soovin üha enam abistada kliente ressursside säästliku kasutamise ja ringmajandust toetava tegevuse arendamisel. Oma töös aitan ettevõtetel läbida loastamise protseduure, nõustan jäätme- ja ringmajanduse valdkonnas, hindan keskkonnaseisundit ja -mõjusid.

Minu tegevusi toetab Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse erialal omandatu (MSc) ning töökogemus nii era- kui avalikus sektoris. Töövälist aega veedan võimalusel golfiväljakul ning samuti tegutsen selle nimel, et kasvatada järgmist põlvkonda keskkonnateadlikumaks.

Olen ka Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu (KeMÜ) liige.