Ruumikonfliktide ennetamine ja lahendamine ning samuti aina keerukamad sõlmed  keskkonnateemades vajavad senisest laiapõhjalisemaid teadmisi ja kogemusi. Klientidele parima võimaliku teenuse pakkumiseks sõlmisid Hendrikson DGE ja advokaadibüroo RASK strateegilise koostöökokkuleppe. Meie koostöö aluseks on ühised väärtused – ruumikvaliteet, keskkonnasõbralikkus, jätkusuutlikkus ja õiguskindlus. Jagame omavahel spetsiifilist oskusteavet ja ekspertide mitmekesiseid kogemusi, võtame ette ühiseid projekte ja koolitusi. Eesmärk on läbi meie spetsialistide omavahelise igapäevase suhtluse tagada teabe ja kogemuste ainulaadne kombinatsioon, mis loob eeldused parimate võimalike lahenduste sünniks meie klientidele.

Peagi jagame ühiste arutelude tulemusi meie ajaveebis.