LIFE FitforREACH-2 on projekt, mille eesmärk on toetada Eesti, Läti, Leedu ja Poola VKEsid, kes kasutavad oma toodetes või protsessides (ohtlikke) kemikaale. Projekt on abiks kemikaalide riskijuhtimissüsteemide rakendamisel, et vähendada ohtlike ainete kasutamist, heidet ja kokkupuudet nendega. Peamised kasusaajad on ainete ja segude lõppkasutajad ning segude koostajad. Projekt aitab neil hinnata ohtlike ainete ja segude alternatiive, parandada ostuprotseduure, töötajate kaitset ja tarneahelasuhtlust ning suurendada kemikaalialast kirjaoskust ja teadlikkust ohutute ja mürgivabade toodete osas. Projekti raames tehakse koostööd ka jäätmesektori ettevõtetega, et tuvastada jäätmetes leiduvaid ohtlikke aineid ning parandada sorteerimis- ja töötlemispraktikat, mille tulemuseks on puhtamad teisesed materjalid.

Projekti juhtpartner on Balti Keskkonnafoorum. Hendrikson DGE roll LIFE FitForREACH-2 projektis on osaleda kõigis sisutegevustes,  juhtida partnerettevõtetega seotud töid ja pakkuda jäätmekäitluse ning ringmajanduse valdkonna ekspertiisi.

Loe projekti kohta rohkem siit