Teatame rõõmuga, et esmaspäeval 15. aprillil algab Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek.
Üldplaneeringuga kohandatakse Narva linnaruumi kahaneva elanikkonna vajadustega arvestavalt. Planeeringuga on tõsist tööd teinud nii Narva linnavalitsuse arhitektid, Hendrikson DGE meeskond kui ka planeeringu töörühmades osalenud eksperdid väljastpoolt. Avalik väljapanek kestab 16. maini. Kõik ettepanekud ja arvamused teretulnud!
Üldplaneeringu dokumendid ja kaardirakendus on kättesaadav aadressil: https://dge.ee/maps/Narva-linn/