Aina olulisem ja vajalikum on, et ehitusmaterjalil oleks EPD sertifikaat ehk toote keskkonnadeklaratsioon. Nimelt on 2022. aastast Rootsi ja Norra turul kohustuslik, et ehitusmaterjalidel oleks EPD sertifikaat. Sarnane nõue on juba Prantsusmaal, Hollandis ja Belgias. Paari aasta pärast ka Soomes ning ka Eesti kavatseb EPD nõude kasutusele võtta.

Hendrikson DGE pakub ehitusmaterjalidele EPD ja LCA koostamise teenust. Selleks analüüsime kõiki tootega seotud keskkonnamõjusid kogu selle elukaare jooksul, ehk alates toormaterjalide tarnimisest, transpordist ja tootmisest kuni toote kasutusea lõpuni ja taaskasutuse kohta. Kasutame selleks SimaPro tarkvara (https://simapro.com). EPD on oma olemuselt LCA (olelusringi hindamine), järgides konkreetse standardi reegleid ning andmete usaldusväärsus on tagatud kolmanda osapool osapoole kontrollimisega (verifitseerimisega).

Uuri EPD kohta lisaks: https://hendrikson.ee/teenused/lca-ja-epd/