Keskkonnaaudit on süstemaatiline ja sõltumatu dokumenteeritud protsess, mille eesmärk on hinnata ettevõtte tegevuse õiguslikku vastavust ning kooskõla keskkonnapoliitikas, keskkonnajuhtimissüsteemis ja keskkonnakavas kavandatule.

Hendrikson DGE eksperdid on pädevad, et hinnata ettevõtte tegevusi ning õigusaktidele vastavust ja aidata kaasa Teie töö sujuvale kulgemisele.