Õhureostusega seonduvad keskkonnaküsimused esinevad väga sageli. Koostame välisõhu saasteloa LHK (lubatud heitkoguste) projekte ja hindame asulate välisõhu seisundit.

Hendrikson DGE kasutab koostöös Tartu Ülikooliga välja töötatud rahvusvaheliselt tunnustatud atmosfääriõhu reostuse modelleerimise tarkvara AEROPOL. Keskkonnalubade koostamine toimub Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

  • Anname eksperthinnanguid
  • Teostame uuringuid
  • Koostöös partneritega korraldame mõõtmisi
  • Aitame kaasa saasteainete heitkoguste arvutamisel ja heitkoguse määramismetoodika väljatöötamisel
  • Koostame saasteainete vähendamise tegevuskavasid

Marek Bamberg