Jäätmehoolduse küsimused puudutavad nii ettevõtteid kui kohalikke omavalitsusi.

Pakutavad teenused:

  • jäätmekäitluskoha asukohavalik
  • prügilate sulgemiskavade koostamine
  • jäätmekäitlustehnoloogia parima võimaliku tehnika vastavushinnang
  • jäätmekäitluse nõudlusanalüüsid (ehk sotsiaal-majanduslikud hinnangud)
  • kohalike omavalitsuste jäätmekavad
  • jäätmeload ja aruandlus

Hendrikson DGE spetsialistidel on selles valdkonnas pikaajalised kogemused.