Olen tegelenud keskkonnakaitseliste küsimustega üle 30 aasta, sellest valdavalt välisõhu saasteainetega kaasnevate mõjude modelleerimise ja hindamisega (sh ka lõhna modelleerimisega) ning aitan ettevõtteid vastavate keskkonnaloa taotluste koostamisel, tegevuste planeerimisel ja ametkondadega suhtlemisel.

Erialase hariduse olen omandanud Tartu Ülikoolis keemikuna (BSc) ning töötanud ligi 15 aastat Tartu Ülikoolis keskkonnakaitse- ja kiirgusohutuse peaspetsialistina. Erialasele haridusele tuginevalt olen enam kui 20 aasta jooksul nõustanud erinevaid ettevõtteid (alates teadusasutustest kuni tehaste ja kemikaali terminalideni) kemikaalide ohutuse valdkonnas ning aidanud ettevõtteid kemikaalidest tulenevate riskide (sh plahvatusohu jms) hindamisel.