Muinsuskaitse on kultuuri ja rahva ajaloomälu ning väärtuste säilitamine. Muinsuskaitse hõlmab ajaloo– ja kultuurimälestiste kaitsmist.

Pakume erinevaid muinsuskaitse valdkonda kuuluvaid teenuseid:

  • muinsuskaitse eritingimuste koostamine
  • arhitektuurimälestiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide koostamine
  • muinsuskaitselise järelvalve ja uurimustööde teostamine.