Hendrikson on minu töises elus paratamatult kesksel kohal, kuna olen ettevõtte käekäiku jälginud sünnist tänase päevani.

Minu jaoks on kõige olulisem Hendriksoni suurepärane tiim, kellega on põnev ka pärast 25 aastat ühist toimetamist.

Ehkki minu igapäevatöö sisaldab peaasjalikult administreerimist nii Hendriksoni kui DGE Grupi tasandil, katsun jõudu mööda kursis olla nii oma põhierialaga, milleks pean strateegilist keskkonnamõju hindamist, kui ka uute põnevate suundadega, kuhu strateegilise planeerimine ja ruumi- ja keskkonnakorraldus liikumas on.

Uuemad huvid on seotud liikuvuse kavandamisega, suurandmete töötlemise ja kasutamisega planeerimises ja keskkonnakorralduses, jätkusuutlikkuse strateegiatega jpt.