Planeerimise valdkonnaga olen seotud aastast 2000, mil elu viis mind praktikale Saaremaale ja kus minu tööülesandeks sai üldplaneeringule alusandmete kogumine ning kaardistamine. Sellega oli elu otsuse teinud ja ruumilise keskkonna planeerimine minu elu suureks osaks sai ning jäi.

Peale ülikooli sain väga hea kogemuse töötades Tartu Linnavalitsuses detailplaneeringute korraldajana (2002-2007). OÜ Hendrikson & Ko´s olen pikemate või lühemate pausidega töötanud aastast 2007. Aastate jooksul olen teinud üle saja detailplaneeringu, andnud eksperthinnanguid, viinud läbi planeeringuvõistluseid ja saanud kaasa rääkida valdkonna juhendmaterjalide koostamisel ning suundumuste teemadel. 2023 aastal olen külalislektor Eesti Maaülikoolis.

Mulle meeldib see, mida ma teen, aga tööst puhkan metsas koos koeraga jalutades või erinevat käsitööd tehes. Ja kui elu üle on vaja sügavamalt järele mõelda, siis istun oma kanade kõrval ja vaatan nende siblimist ning kõik loksub jälle paika.