Telefon: +372 5662 7084

E-post: krista@dge.ee

Igal tegevusel on mõju meid ümbritsevale keskkonnale. KMH juhteksperdina (litsents nr KMH0158) on minu tööülesanded seotud KMH-de, detailplaneeringute KSH-de ning eelhinnangute läbiviimisega. Minu fookus on kavandatava tegevusega kaasnevate keskkonnamõjude väljaselgitamine ning mõju ulatuse ja olulisuse hindamine. Samuti nõustan kliente parima alternatiivi valikul. Minu erioskus Hendriksonis on õhusaastega kaasneva mõju modelleerimine ja hindamine ning olen abiks ka keskkonnaloa taotluste koostamisel.

Erialase hariduse omandasin Eesti Maaülikoolis loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal (MSc). Olen enne Hendrikson & Ko-d töötanud ka avalikus sektoris pikaajalisemalt tööstuse ja mäenduse valdkondades ning oskan tänu sellele projektidega ilmnevaid väljakutseid lisaks eksperdi seisukohale näha ka teiste osapoolte silme läbi. Olen ka Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu liige.