Hendrikson DGE-s olen seotud finantsvaldkonna tegemistega. See on valdkond, mis sisaldab rohkelt huvitavaid väljakutseid ning võimalusi eneseteostuseks. Finantsalal tegutsedes saab üsna ruttu selgeks, kui mitmekesine ja huvitavaid nüansse pakkuv on numbrimaailm, milles orienteerumine on iga finantsjuhi jaoks omal moel põnev.

Minu tegevusi toetab Tartu Ülikooli ärijuhtimise erialal (MBA) omandatu. Olen finantsalal tegutsenud erinevatel positsioonidel rohkem kui kümme aastat, kogemusi saanud nii era- kui avalikus sektoris. Tööväliselt sisustan suure osa oma ajast osaledes aktiivselt oma kodukohas kohaliku külaseltsi ning maaelu elavdamise ja populariseerimisega seotud tegemistes.