Keskkonnaaudit on süstemaatiline ja sõltumatu dokumenteeritud protsess, mille eesmärk on hinnata ettevõtte tegevuse õiguslikku vastavust ning kooskõla keskkonnapoliitikas, keskkonnajuhtimissüsteemis ja keskkonnakavas kavandatule.

Hendrikson & Ko eksperdid on pädevad, et hinnata ettevõtte tegevusi ning õigusaktidele vastavust ja aidata kaasa Teie töö sujuvale kulgemisele.