Keskkonnakompleksluba ehk  IPPC-luba (Integrated Pollution Prevention and Control) taotlevad suure keskkonnamõjuga ettevõtted. Kompleksluba eeldab parima võimaliku tehnika (PVT) kasutamist ja Hendrikson & Ko pakub tuge parima võimaliku tehnika taseme määramisel.

Komplekslubade koostamisel tugineme tööstusheite seaduse nõuetele ning järgime Keskkonnaameti koostatud juhendmaterjale

Meie pikaajalise kogemustepagasiga eksperdid aitavad ettevõtetel hinnata lähteolukorra aruande koostamise vajadust ja koostada lähteolukorra aruandeid.