Kavandatava arenduse elluviimisega kaasneb vajadus visuaalse mõju analüüsimiseks.

Hendrikson DGE eksperdid aitavad süsteemse lähenemisega kaasa ruumilistel arengutel otsuste langetamisele näiteks eritasandiliste liiklussõlmede, tuuleparkide ja muude suurobjektide puhul.